جمعه و بررسی تکنیکال یک سهم مستعد رشد ( 5 شهریور 1400)

سهام شرکت نوسازی و ساختمان ایران با نماد ( ثنوسا ) بنظر در نقطه تکنیکالی قرارگرفته که مستعد تحرک هست.

طبق بررسی گروه بازارسرمایه پایگاه خبری اقتصاد خبر ، سهام شرکت نوسازی و ساختمان ایران با نماد ( ثنوسا ) بنظر در نقطه تکنیکالی قرارگرفته که مستعد تحرکات مثبت هست. با خرید در محدوده قیمتی 9000 ریال و با رعایت حدزیان از دست دادن قیمت 7500 ریال و توجه به مقاومت های پیش رو بترتیب 12240 ، 13530 و 14830 ریال.

اگر خوشت اومد لایک کن
3
آخرین اخبار